Udvalg / Aktiviteter

Annoncer:
Mogens Kassner

Kapsejlads
Kontaktperson kommer

Sejlerskole:
Mads Randa

Fest og arrangements udvalg:
Dorthe Valentin
tlf. 21426929

Turudvalg:
Carsten Sørensen
Telefon 60 40 34 04

Materielforvalter:
Aksel Olesen
Telefon: 30 13 23 07

Undervisning:
Jan Lomholt
Telefon: 60 12 23 24 / 51 51 57 03

Hjemmeside
Ole Madsen
Tlf.: 21860634