NAVIGATIONSKURSUS 2018

Tilmeld dig nu, så er du sikker på en plads på holdet.
Atter i år arrangerer HOBRO SEJLKLUB kursus i navigation til DUELIGHEDSPRØVEN

Kursus henvender sig til hele sejlerfamilien.

Der undervises bl.a. i Søkortets indhold og brug, sikkerhed til søs, planlægning af sejlads, kompasset, misvisning, deviation, pejlinger, søvejsregler, lanterneføring, sikkerheds-og manøvresignaler, ankrings- og fortøjningsteknik, sømandskab, GPS, kortplotter, m.v.

Kurset kan afsluttes med aflæggelse af DUELIGHEDSPRØVE FOR LYSTSEJLERE.
Kursus strækker sig over ca. 24 mandag aftener á 3 lektioner.
Pris: kr. 1800,- + undervisningsmaterialer.
Start : Mandag den 24.09.18 kl. 1900 i Klubhuset,
Nedre Strandvej 75

Tilmelding og information:
Instruktør Jan Lomholt
tlf. 51 51 57 03 Mobil: 60 12 23 24

Se tillige søfartsstyrelsens hjemmeside, fritidssejler

P.S. Deltagerantallet er begrænset til 14.