Principper for tilbagebetaling af depositum

1. Genudlejning:
1.1. Når et medlem opsiger sin bådplads i havnen, skal bestyrelsen søge pladsen genudlejet snarest muligt.

1.2. Når pladsen er genudlejet, tilbagebetales depositum uden rentetilskrivning eller pristalsregulering med 80% af det til enhver tid indbetalte beløb.

1.3. Pladsejere og medlemmer med ret til en bådplads før 1. januar 2010 tilbagebetales depositum med 80% af 12.000 kr. samt den indbetalte moms.

2. Venteliste for udmeldte:
2.1. Udmeldte medlemmer, der afventer at få udbetalt depositum optages på ”Venteliste for udmeldte”. Udbetaling af depositum foregår efter tur.

2.2. Udmeldte medlemmer på denne liste kan ikke afkræves kontingent og har ikke stemmeret på klubbens generalforsamling.

3. Venteliste for tidligere pladsliggere:
3.1. Et medlem, der ved opsigelse af bådplads ønsker at lade sit depositum forblive i klubben optages på ”Venteliste for tidligere pladsliggere”.

3.2. Medlemmer på denne liste kan til enhver tid få udbetalt sit depositum, og har tillige ret til igen at få bådplads i havnen, når en sådan bliver ledig. Medlemmer på denne liste afkræves aktivt kontingent.

4. Venteliste for nye pladsliggere:
4.1. Et nyt medlem, der ønsker havneplads i havnen, optages på ”Venteliste for nye pladsliggere” i ankomstorden.

4.2. Nye medlemmer på denne liste skal indbetale 10% depositum.
Afgår nye medlemmer fra listen, tilbagebetales 10% depositum straks.


Bestyrelsen den 6. februar 2001
Senest rettet marts 2021