Retningslinjer for brug af klubbens både.

1. Indledning:
Klubbådene i Hobro Sejlklub er primært til brug for sejlerskolen og ungdomsafdelingen. I
perioder, hvor bådene ikke benyttes til undervisning, kan disse anvendes efter nærværende retningslinjer.

2. Krav:
Klubbens både må kun benyttes af medlemmer, der:
a. Betaler aktivt medlemskontingent eller optimist/junior.
b. Er godkendt af klubbens godkendelses gruppe (gælder kun for J-80).

3. Disposition:
Sejlerskolen og ungdomsafdelingen:

a. Bådene er til disposition for skolesejlads mandage og torsdage i sæsonen fra 1. april til 1.
juli (ved store elevhold kan der inddrages yderligere en ugedag). Jollerne er til disposition for
skolesejlads på den af ungdomsafdelingen ugentlige fastsatte dag.

b. Bådene er til disposition for skolesejlads (onsdage) i kapsejlads sæsonen såfremt der afholdes kapsejlads kurser.

Andre brugere:
I øvrige perioder, hvor sejlerskolen og ungdomsafdelingen ikke benytter bådene, kan
klubbens medlemmer bruge bådene efter følgende retningslinjer:
a. Brug af bådene sker på lejebasis.
b. Bådene skal bookes.
c. Logbog udfyldes FØR og EFTER sejlads.
d. Bådene skal være bemandet med mindst 2 personer under sejlads (gælder kun for J-80).
e. Alle ombordværende personer SKAL bære redningsvest.
f. Bådene afleveres i lænset og rengjort stand.
g. Sejl og andet udstyr pakkes sammen eller hænges til tørre på anvist plads i jollehuset.
h. Før og efter brug af trailer skal lys, dæktryk, bremser og fastgørelsesmidler kontrolleres.

Se takster i nedenstående PDF