Forsikringsoversigt

HobroSejlklub

 Dato: 21. maj 2012.  

 

Forsikringer

 

Fælles forsikringer gennem DIF og DS tegnet i Tryg:

 

                 1.               Ansvarsforsikring: (Erhvervsansvar)

                                   Dækker i forbindelse med aktiviteter.

 

                 2.               Arbejdsskadeforsikring:

                                    a. Den lovpligtige del dækker personer, der er ansat af foreningen.

            b. Den frivillige del dækker bestyrelses- og udvalgsmedlemmer.

 

                 3.               Idrætsrejseforsikring:

                                   Dækker frivillige ledere, instruktører, personale, idrætsudøvere og ansatte.

 

                 4.               Retshjælpsforsikring:

                                   Dækker sagsomkostninger i forbindelse med retslige tvister i civile sager.

 

                 5.               Sejlads med småbåde under 3 meter og max. motor på 3 hk.

  

Der udstedes ikke policer til den enkelte klub.

Sagsbehandling foregår gennem DIF/DS

  

Forsikringer tegnet af Hobro Sejlklub:

 

                 6.               Bygningsforsikring: Dækker brand, svamp, m.m.                                  

                 7.               Husejerforsikring: Dækker forurening.

                 8.               Ansvarsforsikring: Dækker uindregistrerede arbejdsmaskiner.

                 9.               Erhvervsforsikring: Dækker tyveri, vandskader, driftstab.

                 10.             Erhvervsansvarsforsikring: Dækker manglende vedligeholdelse.

                 11.             Rambukflåde: Dækker det erstatningsansvar, som klubben kan pådrage sig.

                 12.             Ansvarsforsikring af klubbåde

            

Der udstedes policer til klubben.

Sagsbehandling foregår gennem klubben.

 

                                         NYT:

                  14.             Forsikring dækkende pligtarbejde, herunder:   

  •                                  - Stroppehold
  •                                  - Hydraulisk kran