Flagregler for Hobro Sejlklub

Historie:
1.1. Om regler for klubstandere og yachtflag er der skrevet i adskillige blade og tidsskrifter. Konklusionen er svær at få et klart billede af.
Der er således ikke generelt anerkendte regler herfor.
Klubstanderen i mastetoppen er nu oftest erstattet af stander ført under bagbords saling, mens styrbord saling anvendes til høflighedsflag.

Hobro Sejlklub har derfor valgt at benytte forlaget Weilbachs tolkning af reglerne.

Flagning:
2.1. Har man kun et fald, hejses efter international skik således:
1. En kongelig sejlklubs stander øverst (KDY).
2. Den lokale klubs stander (Hobro Sejlklub).
3. Den tilsluttede organisations stander (DS).
4. Andre såsom (Tursejler, klassestander, SOK).

2.2. Har man flere fald og er man medlem af flere klubber, kan de hejses under bagbord saling ved siden af hinanden.

2.3. Hjemmehørende fartøjer skal som minimum føre klubstander.

2.4. Fantasyflag skal med henvisning til klubbens ordensreglement nedtages i havn.

Bestyrelsen
Hobro Sejlklub 2011
Rettet september 2015