Bestemmelser for klubhuset

1. Benyttelse:
Klubhuset står til fri afbenyttelse for sejlklubbens medlemmer og deres gæster samt gæstesejlere.

2. Udlån/udlejning:
Klubhuset kan ikke udlånes eller udlejes til medlemmernes private fester eller sammenkomster.

3. Reservationer:
På planlægningskalenderen, der er ophængt i klubhuset, fremgår reservationer til klubbens arrangementer.

4. Ordensregler:
a. Ryd altid op efter dig selv.
b. Hæng stolen op under bordet.
c. Tør eventuelt bordet af med en fugtig karklud.
d. Ryd op i køkkenet.
e. Luk døren, når du forlader klubhuset.

5. Hunde:
Det er ikke tilladt at tage dyr med ind i klubhuset. Dette gælder også på terrasserne.

6. Grill:
Det er ikke tilladt at anvende grill i klubhuset eller på terrasserne.

7. Rygning:
Rygning i klubhuset er forbudt, men tilladt på terrasserne.

8. Opsyn:
Klubhusbestyreren har det overordnede opsyn med klubhuset.
Henstillinger fra denne eller bestyrelsen skal efterkommes.

Vedtaget at bestyrelsen marts 2009.
Senest rettet den 17. september 2015.