Beredskabsplan

Beredskabsplan

for indsats ved uheld på Hobro Lystbådehavn, Nedre Strandvej 75, 9500 Hobro

Ved brand, personskader, drukneulykker, forureningsulykker og synkende både.


Udarbejdet af bestyrelsen for Hobro Sejlklub.


Indhold

1. Formål

2. Alarmering

3. Brand

4. Drukneulykker

5. Personskader

6. Forureningsulykker

7. Synkende både

8. Instruktion af medlemmer

9. Vedligeholdelse og placering af udstyr1. Formål og målsætning

De første minutter er de vigtigste, så der er brug for at medlemmer og gæstesejlere kan organisere en førsteindsats.

Planens formål:

Formålet med denne plan er, at beskrive anvisninger og procedurer, som skal følges ved uheld på Hobro Lystbådehavn for at minimere og begrænse en given ulykke. Nærværende plan dækker sø- og landområde jf. oversigtskortet for havnen.

Planens målsætning:

Målsætningen er at sikre, at det rette udstyr findes på rette sted, er nemt at finde og fungerer. Endvidere at havnens brugere gøres bekendt med de opgaver, der skal udføres ved uheld.2. Alarmering

Ring 112 – Du får fat i alarmcentralen (Ambulance – Brand – Politi).

Fortæl kort og præcist om uheldet:

a. Adressen er Nedre Strandvej 75, 9500 Hobro.

b. Hvor på havnen er ulykken sket.

c. Hvad er der sket (så rette hjælp kan sendes).

d. Hvor mange er kommet til skade.

e. Hvilket telefonnummer du ringer fra (så du kan kontaktes af alarmcentralen).Telefonliste:

Lægevagten, region Nordjylland: 70 15 03 00

Havnemester: 60122324 / 51515703

VVS : 98 52 25 30

El-vagt : 98 55 74 11

Kloakservice: 98 55 11 15

3. Brand

Red, alarmér, sluk og begræns.a. Brand i både:

* Red personer ud af båden.

* Sluk branden med bådens slukningsredskab.

* Luk for gassen.

* Fjern gasflasker.

* Afbryd strømmen om bord.

* Fjern ledninger fra land.Hvis det ikke er muligt af få ilden under kontrol fjernes enten den brændende båd fra de omkringliggende både, eller de omkringliggende både fjernes for at ilden ikke skal brede sig.b. Ild i personer:

* Sørg for at den brændende person kommer ned at ligge.

* Sluk branden fra hovedet og nedefter.

* Sluk branden med vand eller et tæppe.

* Køl forbrændinger med koldt vand og fjern løstsiddende tøj.

* Fortsæt med køling af forbrændinger indtil det ikke gør ondt mere.

* Ved større forbrændinger – alarmér 112.


Brug aldrig pulver eller CO2 slukker på personer.


c. Ild i klubhus:

* Ring 112. Oplys klubbens adresse som er: Nedre Strandvej 75, 9500 Hobro.

* Red personer, der er i øjeblikkelig fare.

* Benyt nærmeste slukningsredskaber.

* Luk vinduer og døre (hvis muligt).d. Ild i biler:

* Få alle ud af bilen.

* Fjern brandbart i nærheden af bilen.

* Alarmér 112. Oplys klubbens adresse som er: Nedre Strandvej 75, 9500 Hobro.4. Drukneulykker

* Red personen op i en båd eller på land.

* Tilkald hjælp så hurtigt du kan.

* Alarmér 112. Oplys klubbens adresse som er: Nedre Strandvej 75, 9500 Hobro.

* Ved bevidstløshed påbegynd genoplivning.

* Beskyt mod klimaet.5. Personskader

* Læg personen ned.

* Støt beskadigede områder.

* Stands blødninger.

* Alarmér 112. Oplys klubbens adresse som er: Nedre Strandvej 75, 9500 Hobro.

* Beskyt mod klimaet.

* Tal beroligende.6. Forureningsulykker

* Stop eller begræns udsivning.

* Alarmér 112. Oplys klubbens adresse som er: Nedre Strandvej 75, 9500 Hobro.

* Hent miljøkit.

* Tildæk kloak.

* Iværksæt 1. indsats ved udlægning af olieabsorberende midler.7. Synkende både

* Hent dykpumpe.

* Luk lækagen.

* Hejs båden på land, hvis det er muligt.8. Instruktion af medlemmer

Bestyrelsen er ansvarlig for at klubbens medlemmer informeres om og tilbydes instruktion i de opgaver, der skal udføres ved uheld jf. denne beredskabsplan. Det drejer sig om:* Redning.

* Alarmering.

* Slukning.

* Begrænsning af forureningsulykker.

* Førstehjælp.

* kendskab til udstyr og betjening heraf.Information finder sted via sejlklubbens hjemmeside, informationsmails samt servicemappe, som forefindes i klubhuset. Instruktion finder sted på det årlige medlemsmøde i klubben.