Har du interesse i speedbådskørekort / certifikat, så kontakt os.
Der er pt. ikke planlagt kursus, men ved interesse, kan det hurtigt oprettes.

kontakt Jan Lomholt for yderligere info:
tlf.: 51 51 57 03


Hvornår kræves der speedbådskørekort?


Dit fartøjs længde og udformning samt motorens kraft bestemmer, om det er nødvendigt at have et speedbådskørekort.

Du skal være opmærksom på, at hvis du har bevis for duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere - d.v.s. at begge delprøver til duelighedsprøven er bestået - dækker dette kravene til speedbådskørekort, og du skal IKKE også have speedbådskørekort.

Du skal have speedbådskørekort, hvis din båd: •er mellem 4 og 15 meter, eller hvis din båd på under 4 meter har en motor med over 25 hk.

•er planende

•fremdrivningseffekten i kW som minimum er lig med eller større end kvadratet på skroglængden plus 3 - ja, det er indviklet, men tjek nedenstående tabel. Den giver et godt overblik.

Dette spørgsmål besvares i speedbådsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen omfatter planende fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter og med skroglængde og fremdrivningseffekt (kW) som anført i bilaget til bekendtgørelsen.

Klik for yderligere info hos søfartsstyrelsen

Her ser du listen over, hvornår man skal have speedbådscertifikat.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål.