< Tilbage

Nye VHF-arbejdskanaler fra uge 43- 201519-10-2015 - 13:02

Lyngby Radio skifter VHF-arbejdskanaler – nødopkald på VHF-kanal 16 eller på DSC-kanal 70 forbliver uændret.

Som et led i moderniseringen af Lyngby Radios udstyr vil der være justeringer i størstedelen af de arbejdskanaler, som radiotjenesten anvender. Ændringerne vil blive sat i drift i perioden fra den 20.-22. oktober 2015. Ændringerne vil ikke have betydning for nødopkald på VHF-kanal 16 eller på DSC-kanal 70.

 

Generelt om maritim VHF-kommunikation

Opkald fra kyststationer til skibe eller mellem to skibe vil foregå på kanal 16, mens et skib normalt vil kalde op til en kyststation på én af dennes VHF-arbejdskanaler og kun hvis der ikke opnås forbindelse, forsøges opkald på kanal 16.

 

Efter 1/1 2015 ekspederes der ikke længere telefonsamtaler via Lyngby Radio, der er overtaget af Forsvaret.

 

Der findes flere udtryk, som anvendes internationalt i forbindelse med bestemte typer meldinger inden for skibsfarten.

 

Nødmeldinger indledes med MAYDAY, og hvis det nødstedte skib eller det skib, der leder redningsarbejdet, forstyrres af anden radiokommunikation, kan disse kræve tavshed med ordene SEELONCE (fransk "silence") MAYDAY.

 

Andre stationer end de to ovennævnte vil tilsvarende kræve tavshed med SEELONCE DISTRESS.

 

Når redningsaktionen er afsluttet, sender den ledende station i redningsarbejdet en besked om dette, som afsluttes med ordene SEELONCE FEENEE (fransk "fini").

 

Hvis arbejdet kun i noget omfang kan genoptages på kanalen, afsluttes i stedet med PRUDONCE.

 

Hvis det skønnes nødvendigt, kan en anden station gentage et nødstedt skibs MAYDAY, hvilket vil blive indledt med MAYDAY RELAY.

 

Ilmeldinger indledes med ordene PAN PAN og er hastende meddelelser vedrørende fx mand over bord, alvorlig sygdom eller hvis skibet har fået rorskade, maskinstop eller lignende, hvor hurtig hjælp er påkrævet, men der ikke er tale om overhængende fare.

 

I tilfælde af alvorlig sygdom om bord eller tilskadekomne, vil skibet bede om lægeråd (Radiomedical) hos kyststationen.

 

Navigationsmeldinger (vedrørende vrag, is, cykloner, miner eller andet til fare for skibsfarten) indledes med SEKYRITE (fransk "sécurité") og udsendes af kyststationerne, men skibe har også mulighed for at advare andre skibe på denne måde.

< Tilbage