< Tilbage

Husk forårets sikkerhedstjek af båden02-03-2016 - 11:28

Selv om det stadig er koldt, er det – ifølge kalenderen – forår. Selvom dit fokus måske er på andre ting, der også er vigtige, er det på tide at gennemgå bådens udstyr og dit personlige sikkerhedsgrej.

Forår betyder ikke bare polish og bundmaling. Det er også en god anledning til at gennemgå bådens udstyr, og se om alt fungerer tilfredsstillende. Det behøver ikke at betyde en større investering, hvis vedligeholdelsen sker løbende.

Redningsvest og nødblus


Redningsvesten hører til dit personlige nødudstyr. Er vesten selvoppustelig skal du kontrollere om gaspatronen er fuld, selvudløseren er i orden og opdriftsblæren er intakt. Er du i tvivl om hvordan vesten skal tjekkes, kan du sende den til autoriseret service. Spørg der, hvor du har købt vesten.

 

Også nødblussene skal ses efter. Dem kan du naturligvis ikke kontrollere, men tjek om udløbsdatoen er overskredet. Er de ikke friske mere, skal du aflevere dem på din lokale politistation, og købe nogle nye. Og, nej… Du må desværre ikke fyre dem af Sankt Hans aften!

 

Dur radioen?
Når masten er kommet på, skal VHF-radioen og antennen tjekkes. Kald Lyngby Radio op på en arbejdskanal og hør om der er hul igennem. Huskede du også at tilslutte VHF-radioen til GPS’en? Et DSC-nødopkald er alt andet lige mere effektivt, hvis positionen er præcis.

 

Mens du er i gang med mast og radio, kan du med det samme kontrollere om navigationslysene fungerer korrekt, og dine batterier ligeså.

 

Motor og ankerspil
Den der smør godt, kører godt, og motoren er så vigtig, at den bare skal fungere. Måske skal der et nyt oliefilter til og frisk olie? Tjek også spændebånd og slanger for knæk og utætheder, og start motoren for at se, om den starter og kører normalt. Tjek at kølevandet fungerer!

 

Der er ikke noget der værre end at gå ned på (anker)grejet! Tag en tørn eller to med ankerspillet. Når der skal kastes anker, skal det helst virke – første gang.

 

Gasinstallationer
Har du gasinstallation om bord, skal det tjekkes for brud på slanger og rør, så du ikke ryger i luften første gang du tænder. Se om det bobler fra lækagetesteren som tegn på at der er utætheder. men er du i tvivl så få autoriseret hjælp.

 

Uheld med spritblus
Spritapparater kan umiddelbart virke meget sikre, men ikke desto mindre sker der en del uheld med dem. En sejler fra Svendborg fik slemme forbrændinger, da blusset blæste ud. Da hun – efter et stykke tid – opdagede det og ville tænde igen, var luften mættet med spritdampe, og der skete en mindre eksplosion i pantryet. Husk derfor, at bruge næsen før du tænder.

 

Tovværk og skøder
Slidt og stift tovværk dur bare ikke. Tovværket har godt af at få en tur i vaskemaskinen, både for at fjerne salt og gøre dem smidige, men også for at give dig en chance for, at få det kigget efter.

Er det for slidt?

Er taklingerne gået? Er skøderne intakte?

Skift det ud efterhånden, og nyd forårets første tur på vandet i en båd, hvor det hele virker.

 

Kilde: Søsportens sikkerhedsråd

Læs mere her:

 

< Tilbage