< Tilbage

Indkaldelse til ordinær generalforsamling06-01-2016 - 17:32

Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 11. februar 2016 kl. 19.00.

Generalforsamlingen holdes i Sejlklubbens lokaler.

Dagsorden:

     1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

     2. Valg af dirigent.

     3. Bestyrelsens beretning.

     4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

     5. Indkomne forslag.

     6. Fastsættelse af kontingenter, depositum, pladsleje og bidrag.

     7. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget.

     8. Valg i henhold til vedtægterne.

     9. Eventuelt.

 

 

   

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage efter indkaldelsen.

Forslag vil herefter blive bekendtgjort på klubbens hjemmeside og ved opslag i klubhuset senest 8 dage før mødet.

 

 

 

     På valg:

     Bestyrelsen:

     a. Formand                                Jan Grumstrup               Modtager genvalg.

     b. Havnemester                          Jan Lomholt                  Modtager genvalg.

 

     d. Revisor                                  Kirsten Grønborg           Modtager genvalg.

 

 

Med venlig hilsen

Jan Grumstrup

Formand

< Tilbage