< Tilbage

Nyhedsbrev 30. marts 201730-03-2017 - 21:16

Nyhedsbrev om søsætning. Indvielse af ny klubbåd.

Invitation til klubaften fra Randers Sejlklub

Hjælpere til træskibssammenslutningens pinsetræf

Hjælper til tidstagning ved onsdagssejladserne

Lørdag den 1. april har vi første søsætning.


Samme dag har Mariagerfjord kommune, valgt at åbne en vandrerute fra P pladsen ved sejlklubben, ud til Bramslev. Der er åbning ved borgmesteren kl. 09.00, samme tid som vi har standerhejsning. Kommunen forventer at der kommer 400 mennesker til åbningen, så der vil formentligt blive trængsel.

Samme tid har vi også præsentation af vores nye klubbåd og overdragelse af check fra Sparekassen Hobro Fonden.
Så når du kommer til søsætning, standerhejsning, og præsentation af klubbåden, som kom evt. i god tid.

 

 

Pinsen 2017
Træskibssammenslutningen holder pinsestævne i Hobro og mangler hjælpere:
Mellem 60 til 100 træskibe vil anløbe Hobro Havn, Fredag den 2. til søndag den 4. juni 2017
Fredag eftermiddag anløber træskibene Hobro havn
Lørdag, mange aktiviteter på havnen
Søndag middag afgang fra Hobro
Til at servicere hele arrangementet skal der bruger en del frivillige hjælpere, som primært kommer fra frivillige organisationer
Vi har brug for din hjælp
Hvis du har mulighed for at give en hånd med, bedes du kontakte Mogens Kassner på tlf.: 24 27 47 55

 

 

Indbydelse fra Randers Sejlklub til klubaften om kapsejlads:


Randers Sejlklub inviterer til: ”En aften med kapsejladsregler”
Onsdag den 19. april 2017 afholder Randers Sejlklub en aften i kapsejladsens tegn.
Vi er så heldige at få besøg af Paw Forsmann Hagen, som er international topdommer fra Horsens Sejlklub. Paw er dommer ved samtlige større stævner i Danmark, World Match Race-Tour samt fast dommer ved Sejlsportsligaen.
I løbet af aftenen skal vi blandt andet runde starter, mærkerundinger, plads ved mærke, lu/læ, protest, straf og meget meget andet.
Arrangementet starter klokken 18.30 og vil vare et par timer, alt afhængig af hvor mange spændende emner vi kommer omkring. Der bliver rig mulighed for at stille Paw spørgsmål aftenen igennem.
Det vil være muligt at købe øl og vand. - Kaffe og vand ad libitum . Arrangementet er gratis, men af hensyn til planlægning skal man tilmelde sig pr. sms (s.u. den 12. april) til Simon på: 25 40 28 71
Vi håber på at se så mange som muligt!!

 

 

Kapsejladsudvalget mangler tidstager:

 

Kan du hjælpe kapsejladsudvalget?

Vi mangler en Frivillig tidtager til Onsdagssejladserne i Hobro.

En af vores erfarne tidtagere, har desværre meldt fra, og vi mangler nu en ny mand på holdet.
Du får en erfaren makker, og tager tid hver anden onsdag.
Sejlerne bliver sendt afsted kl. 19, og skal tages mål ca. kl. 20.30.
Der afholdes i alt 23 starter over hele sæsonen.
På mandag d. 3. april kl. 19 holder vi et lille intern møde med tidtagerene,
og det kunne være fint hvis vi har en ny mand inden da.

Kontakt Kasper Rytter 51166877 for mere information

 

 

Med venlig hilsen


Hobro Sejlklub
Ole Madsen
web

< Tilbage