< Tilbage

AMBU sejladser 201703-08-2017 - 19:26

Lørdag den 26. august 2017 har vi vores AMBU sejladser, hvor ikke mindst ære og prestige står på spil.

Vi lover god vind og masser af hygge.

Første sejlads er Elefant sejladsen:

 

Tidspunkt: Lørdag d. 26. august 2017

Regler: Første båd i mål er vinder*

Skippermøde: Ved Hobro Sejlklubs klubhus d. 26. aug. kl. 08

Start: Første start kl. 09

Sejladser: Elefantsejladsen sejles i alt der kan sejle for sejl, fra Optimistjolle til Skoleskibet

Danmark – ALLE kan deltage!

 

Banen: Banen udlægges som ’op-ned’ bane med forbehold for ændringer i forhold til

vindforhold på dagen

 

Præmier: Der uddeles præmier til hver 3. startende båd

Molebajer: I forbindelse med sejladserne vil hver sejlende deltager kunne hente en

molebajer+pølse

 

Startgebyr: 100,- pr. båd, der indbetales før skippermøde

 

Tilmelding: Senest d. 23. august kl. 22 til Kasper Rytter på 5116 6877 eller

mail k@rytter-k.com

 

Derefter AMBU kapsejladsen:

 

Tidspunkt: Lørdag d. 26. august 2016

Regler: Der sejles efter ISAF’s sejladsbestemmelser, DS’s særlige bestemmelser og efter TAUD mål

 

Skippermøde: Ved Hobro Sejlklubs klubhus d. 26. aug. kl. 12

 

Start: Første start kl. 13, sidste start senest kl. 17:30

 

Sejladser: AMBU kapsejladsen planlægges afviklet med 3 sejladser afhængigt af vindforhold

 

Banen: Banen udlægges som ’op-ned’ bane med forbehold for ændringer i forhold til

vindforhold på dagen.

 

Præmier: Der uddeles præmier til hver 3. startende båd.

 

Molebajer: I forbindelse med sejladserne vil hver sejlende deltager kunne hente en

molebajer+pølse

 

Startgebyr: 150,- pr. båd, der indbetales før skippermøde

Tilmelding: Senest d. 23. august 2017 kl. 22 – husk send TAUD mål for tilmeldt båd!

Til Kasper Rytter på 5116 6877 eller mail k@rytter-k.com

 

Med sejlerhilsen

Kapsejladsudvalget i Hobro Sejlklub

< Tilbage