< Tilbage

Generalforsamling 8. februar 201815-01-2018 - 20:15

Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 8. februar 2018 kl. 19.00. i klubhuset

Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 8. februar 2018 kl. 19.00. i klubhuset

 

Dagsorden:

1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

2. Valg af dirigent.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5. Indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingenter, depositum, pladsleje og bidrag.

7. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget.

8. Valg i henhold til vedtægterne.

9. Eventuelt.

 

Forslag:

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage efter indkaldelsen. Forslag vil herefter blive bekendtgjort på klubbens hjemmeside og ved opslag i klubhuset senest 8 dage før mødet.

 

På valg:

Bestyrelsen:

a. Formand Jan Grumstrup Modtager ikke genvalg.

b. Bestyrelsesmedlem Jan Lomholt Modtager ikke genvalg.

 

Kandidat til formand En enig bestyrelse indstiller Niels-Henrik Schmidt.

Kandidat til bestyrelsen En enig bestyrelse indstiller Ole Michelsen.

 

c. Revisor Kirsten Grønborg Modtager genvalg.

 

 

Med venlig hilsen

Jan Grumstrup

Formand

< Tilbage