< Tilbage

Indbydelse til fælles sejlads - Kattegat rundt05-01-2020 - 14:47

Et par af vore medlemmer, er igang med at arrangere en fælles sejlads rundt i det nordlige Kattegat.

Alle er velkommen til at deltage

Kære Sejlere i Hobro Sejlklub

                                                                                                                                                        1. jan 2020

Trænger du / i / båden til at få:

Blåt vand under kølen?

Udsejlet nogle sømil i de lyse nætter med slæk på skøderne?

Få noget vind i håret/sejlene/kalesjen?

Sejle mindst én nattesejllads?

Drage nytte af andres erfaringer?

Give andre nytte af jeres erfaringer?

Opleve musik på havnen i Øster Hurup?

 

Så kommer her ét bud på muligheden:

 

Hvad:

Uge  21   -  år 2020

Rundt på søkort 101 ”Nordlige Kattegat”

Besøge en Kattegat-ø, - Sveriges Vestkyst/Skærgård, - Nordjyllands Østkyst, el.lign.

Afslutte turen med ”Musik på Havnen i Ø. Hurup d. 22.-23. maj”

 

Hvornår:

Afgang:         Hobro - fredag, den 15. maj kl. 15

Ankomt:        Hobro - søndag, den 24. maj kl. ??

 

Hvem:

Alle, der har lyst – uanset køn, alder, erfaring, bådtype (motor- og sejlbåde), sejlklubmedlemskab.

Alle, der har lyst til at få nogle sømil på tælleren og prøve minimum én natsejlads.

 

Hvor:

Plan A:           Hobro, Anholt, Kungsbacka fjorden(S), Gøteborg (S), Østerby (Læsø), Ø. Hurup, Hobro

Plan B:           Hobro, Anholt, Læsø, Skagen, Hirsholmene, Ø. Hurup, Hobro

Plan C:           Hobro, Hals, Sæby, Østerby, Anholt, Ø. Hurup, Hobro

Plan D:           Hobro, Bønnerup, Anholt, Ø. Hurup, Hobro

Plan E:           Hobro, ”Det som vejret tillader”, Ø. Hurup, Hobro

 

Hvordan:

Start tankesættet!

Gør båden forårsklar og sejlklar!

Find en eventyrlysten besætning!

Spørg evt. om fri/lov!

Provianter!

Slip fortøjningerne!

Nyd sejlerlivet!

 

Tilkendegiv din interesse herfor – og stil spørgsmål hertil -  på mail as@hovang.dk.

Eller på listen på opslagstavlen i klubhuset.

 

Vi afholder et uformelt formøde torsdag, d. 30. jan. 2020 kl. 17:00 i Klubhuset, Hobro Sejlklub.

 

Pris:                                     Hver båd afholder egne udgifter til proviant, drift og havnepenge mv.

Begrænsninger:                   Ingen

 

Med forventning om en dejlig uge 21 – forsommersejllads:

 

Niels Peter Jensen                                                         Asbjørn Schrum

M:  21 81 07 50                                                              M:   40 19 40 20

E: npj@npjprivat.dk                                                        E: as@hovang.dk

Najad 39 (måske)                                                           Bavaria 37

< Tilbage