< Tilbage

Indbydelse til informationsmøde om onsdagskapsejlads28-03-2019 - 19:33

Hvor:          Klubhuset i Hobro Sejlklub

Hvornår:      Onsdag d. 24. april 2019 kl. 19

Dagsorden for mødet:

 

Velkomst til mødet

 

Vi håber, at endnu flere både vil tilmelde sig. Kommer J80erne på banen? Får GDeren følgeskab i en særlig start? Får vi flere både på vandet i år?

Prik til nabobåden og andre I kender og få dem til at komme til mødet. Hvis nybegyndere har ønsker om en særlig start, kan det sandsynligvis efterkommes.

 

Kalender for kapsejladser på fjorden

-      Fjord Cup-sejladserne

-      Distance sejlads

-      AMBU sejlads

 

Tilmelding af både Fjord Cup og onsdagssejladser.

 

Kort om banelayout, løbsinddeling og startprocedure.

 

Spisning efter onsdagskapsejladser. Et hold initiativrige sejlere har lovet at stå for maden. Vi håber, at rigtig mange vil melde sig til, så vi får endnu mere hygge i ”fjerde omgang”.

 

Interesse, forslag, praktiske forhold

 

Eventuelt


 

 

Med sejler hilsen

 

Kapsejladsudvalget i Hobro Sejlklub _/)_

 

< Tilbage