< Tilbage

Indbydelse til informationsmøde om onsdagskapsejlads25-03-2022 - 12:44

Hvor: Hobro Sejlklub i klubhuset

 

Hvornår: Onsdag den 20. april 2021 kl. 19.

Indbydelse til informationsmøde om onsdagskapsejlads

 

Hvor:                  Hobro Sejlklub i klubhuset

Hvornår:           Onsdag den 20. april 2021 kl. 19.

 

Dagsorden:

A:

Procedure for start og måltagning. Vores automatiske startanlæg er under udarbejdelse, men det forlyder, at det er svært at skaffe den fornødne elektronik.

På mødet får I en orientering om, hvor langt anlægget er kommet.

Vi aftaler, hvad vi gør ved start og måltagning. Der er to forslag:

1) Samme princip som sidste år, hvor hver båd er ansvarlig en bestemt dato.

2) Respitsejlads, hvor bådene får eget starttidspunkt og kommer i mål nogenlunde samtidig. Jesper Fog orienterer om detaljerne.

B:

Vi aftaler, hvor mange sejladser, vi sejler, samt datoer. Der er forslag om, at sejladserne til AMBU ikke tæller med i onsdagssejladserne. Det skyldes, at man jo hidtil har fået straf i form af 3 x sidsteplads, hvis man er forhindret AMBU.

C:

Fjordcup. Hvordan og hvem arrangerer.

D:

Nye ideer for AMBU-sejlads.

E:

Som i eventuelt. Alt kan diskuteres.

 

Vh

Kapsejladsudvalget

Mogens Havsted

20 73 15 56

< Tilbage