< Tilbage

Indkaldelse til generalforsamling27-05-2021 - 12:02

Indkaldelse til udskudt ordinær generalforsamling.

 

Torsdag den 24 juni 2021 kl. 19.00 i Hobro Teaters mødelokale. (indgang fra Nordvestvej).

Indkaldelse til udskudt ordinær generalforsamling.

 

Torsdag den 24 juni 2021 kl. 19.00 i Hobro Teaters mødelokale. (indgang fra Nordvestvej).

 

Grundet covid-19 kan der blive foretaget stikprøvekontrol af coronapas ligesom der skal bæres mundbind når man er gående eller stående.

Der vil ikke være kaffe med brød, men sejlklubben er vært ved en øl/vand.

 

 

Dagsorden:

 

1.Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
2. Valg af dirigent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingenter, depositum og pladsleje.
7. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget.
8. Valg i henhold til vedtægterne.
9. Eventuelt.

 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage efter indkaldelsen. Forslag vil herefter blive bekendtgjort på klubbens hjemmeside og ved opslag i klubhuset senest 8 dage før mødet.

 

Indkaldelsen er sendt til alle medlemmer 27. april 2021

< Tilbage