< Tilbage

Nyt fra formanden uge 18 - 201529-05-2015 - 20:31

Hermed aktuel nyt til orientering om renoveringen af havnens arealer

1. Den store stenskulptur på Sildehagen er tirsdag blevet stillet op på trekanten som tidligere aftalt med kommunen og Kunstforeningen. Kommunen opstiller borde og bænke samt etablerer en grillplads ved stenen i løbet af maj/juni måned, som fritidsområde for byens borgere og turister.

2. I uge 20 (medio maj) rykker Mariagerfjord Vand og Østergaard ind på vores område og færdiggør dette som aftalt i efteråret. Det drejer sig om reetablering af vores p-plads, nye køreveje, nyt græsareal, beplantning af skrænt og ny flisebelægning foran jollehuset samt arealet ved mastehuset.
Arbejdet forventes at tage en uges tid. I den uge vil hele vores område være lukket for trafik og parkering. Området ved slæbestedet vil ligeledes være lukket i uge 20. Bestyrelsen udsender nærmere besked om arbejdets start.

Med venlig hilsen
Formanden

< Tilbage