< Tilbage

Medlemsmøde 30 september 201518-09-2015 - 12:42

Sejlklubbens medlemsmøde holdes

 

Onsdag den 30. september kl. 19.00, klubhuset.

Emner til orientering:

 

1. Velkomst ved formanden.

 

2. Orientering ved formanden:

En noget speciel sæson (renoveringen efter opgravning/rørlægning i 2014).

a. Mariagerfjord Kommune/Mariagerfjord Vand (bakkerne – beplantning – erstatning, m.m.)

b. Onsdagssejlads/AMBU-sejlads (kajakklub aftale, tak til jordpersonalet).

c. Samarbejdet med Hadsund Sejlklub (3 årigt projekt).

d. Læsø-turen 2015/Turudvalget (34 mand og 10 både).

e. Rengøring (Lone).

f. Opgravning/kloakledning fra Sildehagen.

g. Ohøj Sejler (fra Peter til Ole) (information, orientering af medlemmerne).

h. Havneanlæg/maskiner/forsikringer (bedre og stærkere).

i. Møder (mellem bestyrelse og udvalg, m.fl.).

j. Donation, Elite Gaming (til Hobro Sejlklub og Hobro Sejlerskole).

k. PROJEKTER:

- Renoveret flagrig (Jens Erik, Aksel og Svend Oluf).

- Udvidet mastehus (Ole og Per).

- Maling af jollehuset (Viggo, Børge og Markil).

- Etablering af ny trappe v. mastekranen (Jesper, Jens Erik og Aksel).

l. Udvidet parkeringsmulighed (ved skrænten).

 

3. Orientering/regnskab ved kassereren:

a. Generelt.

b. Særlige områder.

c. Gæstesejlere 2015 (113 gæster – 333 ordning/frihavn, i alt 446, 70 mindre).

 

4. Orientering/havnen ved havnemester:

a. Generelt.

b. Ophal og søsætning.

c. Mastehuset, opbevaring af master.

d. Bådvogne og stativer.

 

5. Orientering/drift-og vedligeholdelse ved Jan G. og Jan B.

a. Generelt, herunder forårets mange renoveringsopgaver (JG).

b. Arbejdslørdagen den 30. maj en succes. (arbejdslørdag den 3. oktober) (JG).

c. Enkeltmandsopgaver (JB).

6. Orientering/sponsor/markedsføring ved Jan B.

a. Generelt.

b. Teambuilding til Søs.

c. Sponsorer/donationer.

d. Markedsføring af sejlklubben (nye medlemmer – unge sejlere)?

 

7. Orientering/sikkerhed-og miljø ved Ole

a. Generelt, herunder affaldssortering.

b. Sikkerheds- og beredskabsdag 2015/16.

 

8. Orientering/hjemmesiden ved webmaster Ole:

a. Generelt.

b. Hjemmesiden: Ny struktur og ny måde med udsendelse.

c. Aktiviteter via mail/Advarsler via sms.

 

PAUSE midtvejs i mødet (ca. kl. 20.00-20.20 med kaffe/brød).

 

Afslutning og tak for i aften v. formanden.

< Tilbage