< Tilbage

Sejlklubbens medlemmer inviteres i Roklubben24-07-2015 - 21:55

Hobro Roklub invitere Sejlklubbens medlemmer til at prøve at ro i en kajak eller robåd torsdag 10. september 2015,

 kl. 17.00 i roklubben.

Hobro Roklub invitere Sejlklubbens medlemmer til at prøve at ro i en kajak eller robåd torsdag 10/9 kl. 17.00

 

Program:


kl. 17 Velkomst: Kort præsentation i Roklubbens klubhus.


kl. 17.05 Hold 1: Ro-tur i inrigger.
Hold 2: Ro-tur i turkajak, havkajak eller polokajak.


Kl. 18.30 Pause med lidt grill-mad.


Kl. 19 Hold 2: Ro-tur i inrigger.
Hold 1: Ro-tur i turkajak, havkajak eller polokajak.


Kl. 20.30 Kaffe + lidt information om roklubben.


Bemærkninger:
Arrangementet er for medlemmer af Hobro Sejlklub.


Medbring skiftetøj (man kan blive våd af at ro i kajak)


Der vil være instruktører og roklubmedlemmer klar til at hjælpe dig.


Deltagelse og forplejning er gratis.
Tilmelding senest 7. september på opslag i sejlklub eller på tlf. 51 98 47 53

Yderligere oplysninger Jens Peter Christensen tlf. 51 98 47 53 eller mail: christensen.jens.peter@gmail.com
eller

Jan Provstgaard tlf. 28 26 57 17 mail:  janprovstgaard@gmail.com

< Tilbage