< Tilbage

Tak for indsatsen02-06-2015 - 14:46

Nyt fra formanden om arbejdslørdag og reetablering af de grønne arealer.

Til alle jer 54 medlemmer, der afsatte lørdag formiddag den 30. maj til klubbens luge- og oprydningsdag, skal der lyde et stort og velment tak for indsatsen. Der blev gået til arbejdet, og vi nåede helt i mål med alle opgaver. Der var stor enighed om, at vi bør have en sådan arbejdsdag hvert år. Til orientering er der vedhæftet en status for reetableringen af sejlklubbens område. Her kan I læse, hvad der er udført og hvad der mangler. Rigtig god sommer til jer alle.
Med venlig hilsen fra bestyrelsen.
Jan Grumstrup
Formand

 

Galleri fra arbejdsdagen finder du her

< Tilbage