< Tilbage

Generalforsamling Hobro Sejlklub28-01-2024 - 18:02

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, torsdag den 22. februar 2024, kl. 19.00 i klubhuset

Hobro Sejlklub
Generalforsamling 22. februar 2024

Kl. 19.00 i klubhuset..

 

Dagsorden:

 

1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

2. Valg af dirigent.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Status på visionsplan, vedligeholdelse og udvikling af havnen.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

6. Indkomne forslag.

7. Fastsættelse af kontingenter, depositum og pladsleje.

8. Fremlæggelse af næste års budget til godkendelse.

9. Valg i henhold til vedtægterne.
På valg:
9A Valg af formand. På valg Ole Madsen.
9B Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg Jan Brandi og Allan Søegaard.
9C Valg af revisor/bilagskontrollant. På valg Kirsten Grønborg
9D Valg af revisorsuppleant (Billagskontrollantsuppleant) på valg Kasper Rytter

10. Eventuelt.

< Tilbage