< Tilbage

Generalforsamling i Hobro Sejlklub21-01-2022 - 13:07

Hobro Sejlklub indkalder klubbens medlemmer til generalforsamling, den 10. februar 2022

Kære Sejler.

Hermed indkaldes der til generalforsamling i Hobro Sejlklub:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling  torsdag den 10. februar 2022 kl. 19.00.

 

Sted: klubhuset.

 

Dagsorden:

1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

2. Valg af dirigent.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5. Indkomne forslag. (se note).

6. Fastsættelse af kontingenter, depositum og pladsleje.

7. Fremlæggelse af næste års budget til godkendelse.

8. Valg i henhold til vedtægterne.

9. Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage efter indkaldelsen. Forslag vil herefter blive bekendtgjort på klubbens hjemmeside og ved opslag i klubhuset senest 8 dage før mødet.

 

Indkaldelse er sendt til alle medlemmer den 14. januar 2022, vedlagt bilag vedr. forslag til ændring af vedtægter, samt oversigt over valgene.

< Tilbage