< Tilbage

Opstart kapsejlads07-06-2020 - 08:51

Kapsejladsudvalget indkalder til møde vedr. opstart af kapsejlads.

Kapsejlads Møde

Onsdag den 10. juni 2020 Kl. 19

Hobro Sejlklub

 

Da vi får mulighed for at samles omkring kapsejlads igen, holder vi møde onsdag aften.

 

Vi skal træffe beslutning om:

 

Vi vil starte kapsejlads nu? Vi kan nå to sejladser inden sommerferien.

 

Vil vi starte kapsejlads efter sommerferien og således få en halv sæson?

 

Vil vi i givet fald lægge bøjer ud nu, så folk kan sejle uformelle øvelsessejladser i sommerferien?

 

Hvad skal kontingent for deltagelse være?

 

Vil vi afholde en tidligere annonceret distancesejlads den 20. juni?

 

Samvær i forbindelse med kapsejladser?

 

Øvrige emner, mødedeltagerne ønsker at drøfte.

< Tilbage