Om Hobro Sejlklub

Lidt historie:

Hobro Sejlklub blev stiftet den 30 januar 1935 og havde på det tidspunkt 30 medlemmer.
Man havde en landplads og et bådehus vest for hvor Roklubben er. Bådene lå for svaj ud for Ndr. Strandvej.
I 1965 køber Sejlklubben for 25.000 kr. det areal hvor vi nu har havn og klubhus, og med frivillig arbejdskraft påbegyndes byggeriet af havnen. Indvielsen af 1`etape (Langelinie) sker i efteråret 1967 og havnen er senere, af flere omgange, udbygget til det udseende den har i dag.
Det første klubhus (ved bådehuset) blev taget i brug i 1962 og var bygget af genbrugsmaterialer. I 1971 købte Sejlklubben fyrskib nr. X som virkede som ”klubhus” indtil 1978. Som midlertidig afløser fik klubben foræret et lille arbejdsskur indtil man i 1980 kunne indvie det første murede klubhus, der i 2009 blev ombygget til sin nuværende form.

Kort orientering:

Havneanlægget har plads til ca. 120 lystfartøjer. Desuden er der ”landplads” til slæbejoller, optimistjoller, og andre sejljoller.

Klubhuset står til fri afbenyttelse for klubbens medlemmer og deres gæster.

I sejlsæsonen afholdes der ugentlige kapsejladser, hvor alle medlemmer kan deltage under hensyn til kunnen og erfaring.

Året igennem er der arrangementer af forskellig art til fremme af medlemmernes viden og indsigt om klubbens forhold samt udbygning af de sociale relationer.

Kursusaktiviteter og aftener med fagligt indhold er en del af klubbens tilbud.

Der er pt. (2020) i alt ca. 170 medlemmer i Hobro Sejlklub.

Klubben er bl.a. medlem af Dansk Sejlunion, havnesammenslutningen ”Flid”, fjordklubsamarbejdet ”Hausu” og frihavnsordningen.


Dit bidrag:
Dit bidrag til Hobro Sejlklub er - ud over din positive indstilling til klubbens formål og dens medlemmer
- et kontingent samt pladsleje og frivillig arbejdsindsats eller driftsbidrag, hvis du er bådejer.

Depositum skal indbetales, før du kan få en bådplads. Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på,
at depositum i princippet først tilbagebetales, når ”pladsretten” er genudlejet.

Ansvarsforsikring:
Det er en forudsætning for plads i havnen eller på land, at fartøjet som minimum er ansvarsforsikret.


Ansøgning om medlemskab:
Hvis du ønsker at søge medlemskab i Hobro Sejlklub skal blanketten ”ansøgning om medlemskab/bådplads” benyttes.

Aktuelle takster kan ses under håndbogen-kontingenter.

Herunder et eksempel (2020 takster) for et nyt medlem med en båd på 10x3 m.

1: Aktivt medlemskab 1.000,00 kr.
2: Depositum (engangsydelse) 15.000,00 kr.
3: Pladsleje (10x3m=30m.²) a` 80 kr. = 2.400,00 kr.
I alt: 18.400,00 kr.

Hertil skal bådejere med anvist plads betale et driftbidrag på 2.000,00 kr. eller arbejde i min. 15 timer.
Søsætning og optagning på havnen (hvis aktuelt) 1.000,00 kr.

Ved optagelse på venteliste betales aktivt kontingent + 10 % af depositum. Restbeløbet betales ved tildeling af bådplads.