Hvis du ønsker at søge medlemskab i Hobro Sejlklub skal blanketten ”ansøgning om medlemskab/bådplads” benyttes.
Aktuelle takster kan ses under håndbogen-kontingenter.
Herunder et eksempel (2020 takster) for et nyt medlem med en båd på 10x3 m.
1: Aktivt medlemskab 1.000,00 kr.
2: Depositum (engangsydelse) 15.000,00 kr.
3: Pladsleje (10x3m=30m.²) a` 80 kr. 2.400,00 kr.
I alt: 18.400,00 kr.
Hertil skal bådejere med anvist plads betale et driftbidrag på 2.000,00 kr. eller arbejde i min. 15 timer.
Søsætning og optagning på havnen (hvis aktuelt) 1.000,00 kr.
Ved optagelse på venteliste betales aktivt kontingent + 10 % af depositum. Restbeløbet betales ved tildeling af bådplads.