Bestemmelser for mastehuset

1. Brug af mastehuset:
Senest 14 dage efter henholdsvis 1. og 2. ophaling SKAL masten være lagt på hylden i totalt afrigget stand, altså uden rigning, løse wirer, salingshorn og antenner.
Masten skal være forsynet med tydeligt navn på ejeren.

2. Placering:
Master placeres efter den aktuelle masteplan der er opslået ved mastehus og i klubhuset. Til hjælp for håndteringen er der 2 taljer som kan flyttes.

3. Mastevogne: Parkeres i mastehuset efter brug.

4. Stager og bomme mm.: Har IKKE plads i mastehuset.


Master, der ligger forkert, vil blive forlangt flyttet.

Master, der ikke er afrigget, vil blive forlangt afrigget eller fjernet fra mastehuset.


Bestemmelserne er lavet for at beskytte hinandens master bedst muligt- så følg ovenstående bestemmelser.


Bestyrelsen 2020