Forbudt bundmalingBekendtgørelse nr. 9139 vedrørende brug af forbudt bundmaling.

1) Enhver påføring eller anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder de til enhver tid forbudte stoffer medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse.

2) Ved mistanke om påføring eller anvendelse af ulovlig bundmaling eller lignende er bådejer forpligtiget til at medvirke til testning af den anvendte bundmaling eller lignende.

3) Såfremt bådejer har påført eller anvendt ulovlig bundmaling eller lignende, er bådejer
forpligtiget til at betale omkostningerne til disse undersøgelser.

4) Konstateres der anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder forbudte stoffer, kan bestyrelsen under formildende omstændigheder påbyde, at bådejer inden for en nærmere angiven tidsfrist enten fjerner den ulovlige bundmaling på miljørigtig vis eller forsvarligt forsegler denne.

5) Efterkommes et påbud herom fra bestyrelsen ikke straks, medfører det tab af retten til en bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig og grov misligholdelse.


Tiltrådt af bestyrelsen overfor Kystdirektoratet
november 2008