Elforsyning på havnen

Elforsyning på Hobro Sejlklubs havn:
Instruktion til bådejere, gæstesejlere og autocampere, der ønsker tilslutning til elforsyning fra Hobro Sejlklubs elforsynings standere.

Hobro Sejlklub leverer strøm til dit lystfartøj/autocamper med en direkte tilslutning til den jord tilsluttede elforsyning i land.

Strømforsyningen i denne lystbådehavn er 230 V og foregår fra standard stikdåser, der er beregnet til standardstik.

De 400 V stik med tilhørende standardudtag for 230 V må under ingen omstændigheder anvendes af andre end havnens personale.

• Ved tilkobling skal forlængerledningen (minimum 3x1,5 kvadrat dobbeltisoleret) først tilsluttes lystfartøjets/autocamper og dernæst tilsluttes stikket i forsyningsstanderens stikdåse på land.

• Ved afkobling skal man huske at afbryde i modsat rækkefølge – først på land dernæst i båden/autocamper.

• Der må kun tilsluttes et kabel uden samlinger pr. lystfartøj/autocamper.

• Almindelig brug af el og opladning af akkumulatorer er tilladt under opsyn af ejer.

• Permanent tilkobling til el stander er ikke tilladt.

• Ønsker eller behov for større eller længere tids forbrug af el kræver tilslutning af godkendt bi-måler aftalt med bestyrelsen.

• Når din båd står på land for vinteropbevaring, må du kun lade på dine akkumulatorer, når du selv eller andre er til stede – dvs. under opsyn.

• Ved uforsvarlige stik og eller ledninger, har havnens personale retten til at stoppe/fjerne den pågældendes tilkobling til el stander.

• Det påhviler ejer/bruger af lystfartøj/autocamper at holde deres respektive elinstallationer i forsvarlig stand.

Bestyrelsen, december 2009 – senest rettet juni 2019.