Elforsyning på havnen

Instruktion til bådejere, gæstesejlere og autocampere, der ønsker tilslutning af el fra Hobro Sejlklubs elforsyningsstandere.

Strømforsyningen er 230 V og foregår fra standard CEE udtag med jordforbindelse og Hfi/Hpfi beskyttelse.

De 400 V stik med tilhørende standardudtag for 230 V må under ingen omstændigheder anvendes af andre end havnens personale.

• Ved tilkobling skal forlængerledningen (minimum 3x1,5 mm² dobbeltisoleret) først tilsluttes lystfartøjet/autocamper og dernæst tilsluttes i forsyningens stikdåse.
• Ved frakobling skal man huske at afbryde i modsat rækkefølge – først forsyningen dernæst i båden/autocamper.
• Der må kun tilsluttes et kabel uden samlinger pr. lystfartøj/autocamper.
• Almindelig brug af el og opladning af akkumulatorer er tilladt under behørig opsyn af ejer.
• Permanent tilkobling til el stander er ikke tilladt.
• Ønsker eller behov for større eller længere tids forbrug, kræver tilslutning af godkendt bi-måler aftalt med bestyrelsen.
• Når din båd står på land for vinteropbevaring, må du kun lade på dine akkumulatorer, når du selv eller andre er til stede – dvs. under opsyn.
• Det påhviler ejer/bruger af lystfartøj/autocamper, til stadighed, at holde deres respektive ledninger og elinstallationer i forsvarlig stand.
• Ved uforsvarlige stik eller ledninger, har havnens personale retten til at stoppe/fjerne den pågældendes tilkobling til el stander.


Bestyrelsen, december 2009 – senest rettet oktober 2020.