Betjening af hydraulisk kran

Betjening af hydraulisk kran

Klubbens hydrauliske kran på servicekajen, kræver forsikringsmæssigt, at klubpersonel er uddannet i betjening.

Klubben har følgende medlemmer, der er godkendt til betjening af kranen:

Aksel Olesen
Jørn Sloth
Ole Andersen
Kim Jørgensen
Martin Klein


Kranen må kun betjenes af ovennævnte medlemmer, og al brug af kranen sker på bådejers ansvar.Vedtaget af bestyrelsen 2006.