Kapsejlads 2020

Informationer om opstart af kapsejlads 2020

Kapsejlads sæson 2020: Onsdag d. 5. august 2020 kl. 19.00 er første sejlads.

og

Kapsejlads - Hobro Sejlklub - 2020

De første ”rigtige” kapsejladser med pointberegning og præmieuddeling starter efter sommerferien. Detaljer om sejladser, start, betaling etc. herunder.
Før sommerferien afholder vi to onsdagssejladser med respitstart. Sejladserne er uden betydning for pointberegningen efter sommerferien. Mere om tilmelding og respittider herunder.

Før sommerferien
Vi kan nå to sejladser. De sejles som respitsejladser. Du skal melde din båd til hos Jesper Fog på

Gør det lidt kvikt, så Jesper kan nå at regnes respittiderne ud.
Der gives et trut kl. 19 som markering, hvorefter folk selv stiller deres ure og krydser startlinjen med den angivne respit.
Du behøver ikke betale for deltagelse for sæsonen for at deltage i de to respitsejladser.
Den ene af de to onsdage bliver muligvis brugt af nogle både til en fællessejlads til A’Porta i Mariager.
Meld dig til A’Porta-turen og få nærmere info hos Jan Lomholt på


Efter sommerferien: onsdagssejladser
Efter sommerferien starter vi 2020-sæsonen rigtigt op.
Alle sejladser tæller. Der er ingen ”træningssejlads”. Ingen sejladser kan fratrækkes.
Onsdag d. 5. august 2020 kl. 19.00 er første sejlads.
Hele august sejles kl. 19.00
Hele september sejles kl. 18.00
AMBU-sejlads er lørdag d. 29. august 2020 – tider og andet om arrangementet meldes ud senere. Kapsejlads holdes uanset, om sejlklubben holder AMBU-fest.
Sæsonen sluttes som sædvanlig af med Gule Ærter-sejlads på en lørdag. Tidspunkt og mere om arrangementet senere.
Vi sejler om placeringer og præmier ligesom sidste år. Derfor er betalingen den samme.
200 kr. skal indbetales direkte til klubben, hvor Mogens Kassner er kasserer. Du indbetaler på sejlklubbens bankkonto eller sejlklubbens MobilePay. Kontonummer meddeles af Mogens Kassner senere. Indbetaling senest 1. august.
Du skal stadig meddele direkte til kapsejladsudvalget, at du deltager, så vi registrerer din båd i regnearket. Det kan du gøre til Mogens Havsted på

Hyggeligt samvær og evt. spisning bliver først efter sommerferien. Det arrangeres særskilt og annonceres senere.

Efterårs og vintersejladser
Folk er helt syge efter at komme ud og sejle kapsejlads. Hvis denne tilstand ikke fortager sig i løbet af august og september, vil kapsejladsudvalget arrangere lørdags-sejladser i oktober, november og så længe folk gider. Hvordan og hvor mange bliver meldt ud senere.