Elforsyning på havnen

Instruktion til bådejere og gæstesejlere, der ønsker tilslutning til elforsyning fra Hobro Sejlklubs
forsynings-standere.

Hobro Lystbådehavn leverer strøm til dit lystfartøj med en direkte tilslutning til den jord-tilsluttede el-forsyning i land.

Med mindre du om bord har installeret en beskyttelsestransformator, der isolerer
det elektriske system på dit fartøj fra el-forsyningssystemet på land, vil korrosion (elektrolyse) kunne beskadige din båd eller omgivende både.

Strømforsyning i denne marina er 220 V og foregår fra standard-stikdåser, der er beregnet til standardstik.

De 380 V stik med tilhørende standardudtag for 220 V må under ingen omstændigheder anvendes af andre end havnens personale.

1. Ved tilkobling skal forlængerledningen (minimum 3 x 1,5 kvadrat dobbeltisoleret plastledning) først tilsluttes lystfartøjets apparatindtag og dernæst tilsluttes stikket i forsyningsstanderens stikdåse på land. Ved afkobling skal man huske at afbryde i modsat rækkefølge - først på land og dernæst i båden.

2. Der må kun tilsluttes ét kabel uden samlinger pr. lystfartøj til en stikdåse.

3. Almindelig brug af el og opladning af akkumulatorer er tilladt under opsyn af ejer. Permanent tilkobling til el-stander er ikke tilladt.

4. Hvis havnens personale har godkendt installationen i båden og forlængerkablet samt mærket kablet med godkendelsesmærkat, må du lade på dine akkumulatorer uden opsyn, når båden ligger i vandet.

5. Ønsker eller behov for større eller længere tids forbrug kræver tilslutning af godkendt bi-måler aftalt med bestyrelsen.

6. Når din båd står på land for vinteropbevaring, må du kun lade på dine akkumulatorer, når du selv eller andre er til stede - dvs. under behørigt opsyn.

Bestyrelsen, december 2009 - Senest rettet 2014