Retningslinjer for brug af klubbens både.

1. Indledning:
Klubbådene i Hobro Sejlklub er primært til brug for sejlerskolen. I perioder, hvor bådene ikke benyttes til undervisning, kan disse anvendes efter nærværende retningslinjer.
2. Krav:
Klubbens både må kun benyttes af medlemmer, der:
a. Betaler aktivt medlemskontingent.
b. Er godkendt af klubbens godkendelsesgruppe (gælder kun for J-80).
3. Disposition:
Sejlerskolen:
a. Bådene er til disposition for skolesejlads mandage og torsdage i sæsonen fra 1. april til 1.
juli (ved store elevhold kan der inddrages yderligere en ugedag).
b. Bådene er til disposition for skolesejlads (onsdage) i kapsejladssæsonen såfremt der
afholdes kapsejladskurser.
Andre brugere:
I øvrige perioder, hvor sejlerskolen ikke benytter bådene, kan klubbens medlemmer bruge bådene efter følgende retningslinjer:
a. Brug af bådene sker på lejebasis.
b. Bådene skal bookes.
c. Logbog udfyldes FØR og EFTER sejlads.
d. Bådene skal være bemandet med mindst 2 personer under sejlads (gælder kun for J-80).
e. Alle ombordværende personer SKAL bære redningsvest.
f. Bådene afleveres i lænset og rengjort stand.
g. Sejl og andet udstyr pakkes sammen eller hænges til tørre på anvist plads i jollehuset.
h. Før og efter brug af trailer skal lys, dæktryk, bremser og fastgørelsesmidler kontrolleres.
4. Leje og takster:
a. Brug af bådene sker på forudbetalt lejebasis (mobilePay) efter følgende takster og selvrisiko:

Se takster i nedenstående PDF