< Tilbage

Regler og henvisninger i forbindelse med søsætning01-04-2020 - 13:23

Kære medlemmer af Hobro Sejlklub

Søsætningen på lørdag bliver gennemført. Det er VIGTIGT at reglerne bliver overholdt.

Følg retningslinjer udsendt tidligere og som fremgår herunder.
 

Vi opfordrer kraftigt til ikke at møde op på havnen hvis det ikke er nødvendigt og ikke komme flere personer en nødvendigt. 

Hold afstand ! Og søg væk fra området ved kranen hvis man ikke har noget at gøre der !

Myndighederne har med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 31. marts 2020.

 

Enhver skal undgå smittespredning. Derfor er det vigtigt, at vi alle udviser sund fornuft, passer på hinanden og følger Sundhedsstyrelsens generelle anvisninger.

 

Når bådklargøring og søsætning gennemføres, opfordres alle til at følge nedenstående råd for at begrænse smitten mest muligt: 

 

Udvis respekt og hold god afstand til hinanden – min. 2 meter.


Udvis særlig forsigtighed overfor havnens personale og/eller dem der står for selve bådhåndteringen.  


Bliv udendørs.


Undgå at være flere sammen og at forsamles i grupper på mere end 10 personer.


Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger til god håndhygiejne – vask hænder, sprit ofte hænder af og nys/host i ærmet.

 

 

Bestyrelsen i Hobro Sejlklub følger hele tiden udviklingen og situationen omkring corona virus og orientere via mail, sms og hjemmesiden her.

MVH Bestyrelsen Hobro Sejlklub

< Tilbage