Søndag 23. juni 2024

Sankt Hans på Lystbådehavnen

Sankt Hans på Lystbådehavnen. Fælles spisning med bål og heks