Kontingenter m.m for 2017

Dit bidrag til Hobro Sejlklub er:

Et kontingent samt pladsleje og arbejdspligt/driftsbidrag, hvis du er bådejer med tildelt bådplads.

Medlemskab

Aktiv

      1000kr./år

 

 

Aktiv/pensionist

        500kr./år

Medlemmer fyldt 65 år

 

Støttemedlem

        250kr./år

Pladslejere skal være aktive

 

Optimist/junior

        500kr./år

Medlemmer under 25 år

 

Samlever

   250 kr./år

 

 

 

 

 

Pladsleje

Båd i vand

      80 kr./år

pr m2, længde x bredde

Mindste pladsleje er 1.600 kr.

 

Jolle på land

        250kr./år

Joller ikke over 3 m.

 

 

 

 

Driftsbidrag

pr. bådplads

      2000kr./år

Eller mindst 15 timers arbejde

 

 

 

Søsætning og ophal

        800, kr.

I lystbådehavnen

 

 

 

Depositum

      15.000kr.

Uanset pladsstørrelse Tilbagebetaling: 80 % af indbetalt depositum.

Ovenstående beløb (dog ikke søsætning og ophal) fastsættes hvert år på klubbens ordinære generalforsamling.  

Depositum skal indbetales, før du kan få en bådplads. Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på,

at depositum først kan tilbagebetales, når ”pladsretten” er genudlejet.

På indmeldelsesblanketten bedes du angive, om du vil arbejde eller betale driftsbidrag.

Det er en forudsætning for plads i vand eller på land, at fartøjet er mindst ansvarsforsikret.

 

Bestyrelsen februar 2016