Torsdag 12. marts 2020

AFLYST - Møde for udvalgsformænd i klubhuset kl 19.00

Møde med udvalgene er aflyst / udsat